WSPÓŁPRACA Z AM EXPERT

AM to nie jest agencja marketingowa, która bez refleksji sprzeda Ci to, czego oczekujesz.

Nasze usługi opieramy na świadomych konsultacjach i doradztwie. Rozmawiamy, słuchamy, analizujemy sytuację, kontekst i możliwości. Analizujemy przewagi, ale i słabe strony, szanse i zagrożenia. Doradzamy, a na końcu konsekwentnie realizujemy przyjętą wspólnie strategię.

1/ AUDYT SYTUACJI

 • Otwarcie porozmawiamy o Twojej sytuacji, oczekiwaniach i wizji.

 • Dokonamy analizy kosztowej i efektywnościowej realizowanych dotychczas działań. 

 • Przyjrzymy się otoczeniu konkurencyjnemu i Twojej pozycji w branży.

2/ ANALIZA MOŻLIWOŚCI

 • Szczegółowo przyjrzymy się otoczeniu, możliwościom, Twoim szansom i zagrożeniom.

 • Uwzględniając założone wspólnie cele, dobierzemy narzędzia, które umożliwią ich realizację. 

 • Zweryfikujemy możliwości działania z budżetem. 

3/ MODEL DZIAŁANIA

 • Stworzymy indywidualny plan, świadomie zbudowany dla Twojej sytuacji, możliwości i oczekiwań.

 • Planując, kluczowe będą dla nas Twoje cele, które mamy osiągnąć. 

 • Wspólnie ustalimy zasady naszej kooperacji, elastyczne i dogodne dla obu stron.

4/ WSPÓŁPRACA

 • Wspólnie konsekwentnie zrealizujemy przyjętą strategię.

 • Będziemy w ciągłym kontakcie tak, by weryfikować nasze działania z ich efektami i Twoimi uwagami. 

 • Elastycznie i na bieżąco zareagujemy na każdą zmianę otoczenia, warunków, Twoich potrzeb. 

5/ TWÓJ SUKCES

 • Wspólnie osiągniemy cele określone na początku współpracy.